Kuran MucizeleriKuran Allah sözüdür ve bu gerçeği ispatlayan pek çok mucizesi vardır. Kuran mucizelerinden biri, ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olmasıdır. Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir, fakat çeşitli ayetlerinde, son derece özlü, hikmetli ve mucizevi bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler, ancak 20. yüzyıl teknolojisi ile keşfedilebilmiştir. Kuran'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, (Kuran mucizeleri) günümüz insanına Kuran'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ispat etmektedir.

 KURAN ve ASTRONOMİ
Evrenin yoktan yaratılışı, evrenin genişlemesi, gökyüzündeki yörüngeler gibi ancak modern astronominin ulaştığı gerçekler, 1400 yıl önce Kuran'da haber verilmiştir.
 
KURAN ve FİZİK
Demir elementinin yıldızlarda oluştuğunu, maddenin "çift" olarak yaratıldığını ve zamanın göreceli olduğunu biliyor musunuz? Kuran'da bu bilimsel gerçeklerin hepsine işaret edilmiştir.
KURAN ve YERYÜZÜ
Kuran ayetlerinde, atmosferin katmanlarından dağların jeolojik işlevlerine, yağmurun oluşumundan deniz dibindeki etkilere kadar dünyamız hakkındaki pek çok bilimsel gerçek açıklanmaktadır.

 
KURAN ve BİYOLOJİ
Kuran'da insanın anne rahmindeki gelişimi, çağdaş embriyolojinin bulgularına tamamen paralel bir biçimde anlatılır.

KURAN'IN GELECEKLE
İLGİLİ HABERLERİ

Allah gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayları Kuran'da haber vermiş ve bu olaylar aynen haber verildiği gibi yaşanmıştır.
 

KURAN'IN GEÇMİŞ DÖNEMLERLE İLGİLİ HABERLERİ
Kuran'da geçmiş dönemler hakkında verilen bilgilerin bazıları yakın zamana kadar gizli kalmış bazı tarihsel gerçekleri açığa çıkarmaktadır.

KURAN'IN (19 Mucizesi)
MATEMATİKSEL MUCİZELERİ

Kuran'da 19 mucizesi vardır. Benzer anlamlara sahip kelimelerin hep aynı sayıda tekrar edildiğini biliyor musunuz?
 
KURAN'IN EDEBİ YÖNDEN MÜKEMMELLİĞİ
Bilimsel ve tarihsel açılardan mucizevi özelliklerinin yanı sıra, Kuran aynı zamanda edebi yönden de hayranlık uyandırıcı, benzersiz bir üsluba sahiptir.